VEDENIE KLUBU

VÝKONNÝ VÝBOR

Ing. Gabriel Sirotňák
prezident, člen VV
E-mail: gabriel.sirotnak@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 541 462

PaedDr. Peter Kriška, PhD.
člen VV
E-mail: peter.kriska@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 842 531

Daniel Chaban
člen VV
E-mail: dano.chaban@sbkjunior.sk
Tel.: 0903 507 500

Ján Fraňa
člen VV
E-mail: jan.frana@sbkjunior.sk
Tel.: 0918 949 710

Marek Čukovič
člen VV
E-mail: marek.cukovic@sbkjunior.sk
Tel.: 0910 848 005

František Kulčár
člen VV
E-mail: frantisek.kulcar@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 863 118

Tomáš Mirják
člen VV
E-mail: tomas.mirjak@sbkjunior.sk
Tel.: 0918 808 343

DELEGÁTI JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

František Kulčár
delegát kat. U19
E-mail: frantisek.kulcar@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 863 118

Tomáš Kopernický
delegát kat. U17
E-mail: tomas.kopernicky@sbkjunior.sk
Tel.: 0904 867 169

Ivana Mátéffy
delegát kat. U15
E-mail: ivana.mateffy@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 788 133

Tomáš Mirják
delegát kat. U13
E-mail: tomas.mirjak@sbkjunior.sk
Tel.: 0918 808 343

Ján Fraňa
delegát kat. U12
E-mail: jan.frana@sbkjunior.sk
Tel.: 0918 949 710

Marek Čukovič
delegát kat. U11 a U10
E-mail: marek.cukovic@sbkjunior.sk
Tel.: 0910 848 005

INÉ KONTAKTY

Samuel Pacala
správca webstránky, IT technik
E-mail: samuel.pacala@sbkjunior.sk
Tel.: 0944 445 424