ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ZA HRÁČA 2023/24

Aktualizované 07.08.2023

ZÁKLADNÁ VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

U19 Juniori (2005 – 2006): 550 Eur / sezóna
08/2023 – 06/2024: 50 Eur / mesiac

U17 Kadeti (2007 – 2008): 550 Eur / sezóna
08/2023 – 06/2024: 50 Eur / mesiac

U15 Starší žiaci (2009): 495 Eur / sezóna
08/2022 – 06/2024: 45 Eur / mesiac

U13 Mladší žiaci (2011): 495 Eur / sezóna
08/2022 – 06/2024: 45 Eur / mesiac

U12 Starší mini žiaci (2012): 495 Eur / sezóna
08/2023 – 06/2024: 45 Eur / mesiac

U11 Mladší mini žiaci (2013): 495 Eur / sezóna
08/2023 – 06/2024: 45 Eur / mesiac

U10 Mikroliga (2014 a mladší): 440 Eur / sezóna
08/2023 – 06/2024: 40 Eur / mesiac

U9 Predprípravka (2015 a mladší = nehrajú súťažné stretnutia): 270 Eur / sezóna
10/2023 – 06/2024: 30 Eur / mesiac

ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU:

Rodinná zľava vo výške 50% zľava zo základnej výšky príspevku pre druhé a ďalšie dieťa v klube.

​Príklad: 1. staršie dieťa (rok nar. 2006) 50 eur / mesačne, 2. mladšie dieťa (rok nar. 2014): 20 eur / mesačne.

INDIVIDUÁLNE ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE DIEŤA ZO SOC. ODKÁZANEJ RODINY: 

Máme záujem o každé dieťa, nechceme aby financie boli prekážkou, preto prostredníctvom trénerov je potrebné nahlásiť žiadosť (tréneri nerozhodujú o znížení výšky príspevku!). Následne Výkonný výbor individuálne posúdi každú takúto žiadosť.

FORMA ÚHRADY:

​Príspevky je možné uhradiť jednorázovo, alebo mesačne, kvartálne, polročne. Forma úhrady: prevodným príkazom, prípadne poukážkou

BANKOVÉ SPOJENIE:

Číslo účtu: 4007940845/7500 ČSOB a.s.

Názov účtu: SKOLSKY BASKETBALOVY KLUB

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0794 0845

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia

Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko hráča, kategória – priezvisko trénera

(VZOR: Michal Horváth U11 – Jurík)

V prípade neuhradenia dvoch po sebe idúcich mesiacov bude hráčovi pozastavená zápasová činnosť.

​ČO KLUB POSKYTUJE:

Vedenie tréningov, prípravných i súťažných zápasov kvalifikovanými trénermi.

Priestory pre tréningy (telocvičňa v ZŠ Saratovská 85, Dom športu, Športová hala). Dresy, rozcvičovacie tričká – warm upy, lopty a iné tréningové pomôcky. Rovnako aj 2 ks tričiek s motívom BK Patrioti Levice.

Ubytovanie s raňajkami na súťažné zápasy počas dvojzápasov v kategóriách U15, U17, U19. Pre dopravu klub zabezpečí autobusovú prepravu prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Platby a poplatky za licencie, prihlášky do súťaží, odmeny rozhodcom a asistentom pri stolíku. Každému hráčovi bezplatný vstup na ligové a pohárové zápasy mužov BK Patrioti Levice, na základe členského klubového preukazu hráča, ktorý im bude vydaný v priebehu septembra / októbra.