ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ZA HRÁČA 2022/23

Členské príspevky v nižšie uvedených sumách platia do 31.12.2022.
Výkonný výbor ŠBK Junior Levice prehodnotí výšku členských príspevkov koncom roku 2022.

ZÁKLADNÁ VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

​U19 Juniori (2004 – 2005): 200 Eur / do konca roka 2022

08/2022 – 12/2022 (5 mesiacov): 40 Eur / mesiac

​U17 Kadeti (2006 – 2007): 200 Eur / do konca roka 2022

08/2022 – 12/2022 (5 mesiacov): 40 Eur / mesiac

U14 Žiaci (2009): 175 Eur / do konca roka 2022

08/2022 – 12/2022 (5 mesiacov): 35 Eur / mesiac

​U12 Starší mini žiaci (2011): 140 Eur / do konca roka 2022

09/2022 – 12/2022 (4 mesiace): 35 Eur / mesiac

​U11 Mladší mini žiaci (2012): 140 Eur / do konca roka 2022

09/2022 – 12/2022 (4 mesiace): 35 Eur / mesiac

U10 Mikroliga (2013 a mladší): 120 Eur / do konca roka 2022

09/2022 – 12/2022 (4 mesiace): 30 Eur / mesiac

U9 Predprípravka (2014 a mladší = nehrajú súťažné stretnutia): 60 Eur / do konca roka 2022

10/2022 – 12/2022 (3 mesiace): 20 Eur / mesiac

ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU:

Rodinná zľava vo výške 50% zľava zo základnej výšky príspevku pre druhé a ďalšie dieťa v klube.

​Príklad: 1. staršie dieťa (rok nar. 2004) 200 eur / do konca roka 2022, 2. mladšie dieťa (rok nar. 2011): 70 eur / do konca roka 2022

INDIVIDUÁLNE ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE DIEŤA ZO SOC. ODKÁZANEJ RODINY: 

Máme záujem o každé dieťa, nechceme aby financie boli prekážkou, preto prostredníctvom trénerov je potrebné nahlásiť žiadosť (tréneri nerozhodujú o znížení výšky príspevku!). Následne Výkonný výbor individuálne posúdi každú takúto žiadosť.

FORMA ÚHRADY:

​Príspevky je možné uhradiť jednorázovo, alebo mesačne, kvartálne, polročne. Forma úhrady: prevodným príkazom, prípadne poukážkou

BANKOVÉ SPOJENIE:

​Číslo účtu: 4007940845/7500 ČSOB a.s.

Názov účtu: SKOLSKY BASKETBALOVY KLUB

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0794 0845

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia

Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko hráča, kategória – priezvisko trénera

(VZOR: Michal Horváth U12 – Kucsa)

​ČO KLUB POSKYTUJE:

Vedenie tréningov, prípravných i súťažných zápasov kvalifikovanými trénermi.

Priestory pre tréningy (telocvičňa v ZŠ Saratovská 85, Dom športu, Športová hala). Dresy, rozcvičovacie tričká – warm upy, lopty a iné tréningové pomôcky.

Ubytovanie na súťažné zápasy počas dvojzápasov v kategóriách U17, U19. Pre dopravu klubové 9 miestne auto. Preferovaná je doprava vlakom. Platby a poplatky za licencie, prihlášky do súťaží, odmeny rozhodcom a asistentom pri stolíku. Každému hráčovi bezplatný vstup na ligové a pohárové zápasy mužov BK Patrioti Levice, na základe členského klubového preukazu hráča, ktorý im bude vydaný v priebehu októbra.