ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ZA HRÁČA 2019/20

ZÁKLADNÁ VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

​U19 Juniori (2001 – 2002): 440 Eur / sezóna

08/2019 – 06/2020 (11 mesiacov): 40 Eur / mesiac

​U17 Kadeti (2003 – 2004): 440 Eur / sezóna

08/2019 – 06/2020 (11 mesiacov): 40 Eur / mesiac

U15 Starší žiaci (2005): 385 Eur / sezóna

08/2019 – 06/2020 (11 mesiacov): 35 Eur / mesiac

POZNÁMKA: V prípade, že U15 Starší žiaci budú mať tréningy aj v posilňovni “Zdravá energia”, výška čl. bude ako u kadetov a juniorov 440 Eur / sezóna.

U14 Žiaci (2005): 385 Eur / sezóna

08/2019 – 06/2020 (11 mesiacov): 35 Eur / mesiac

​POZNÁMKA: V prípade, že U14 Žiaci budú mať tréningy aj v posilňovni “Zdravá energia”, výška čl. bude ako u kadetov a juniorov 440 Eur / sezóna.

U13 Mladší žiaci (2007): 385 Eur / sezóna  

08/2019 – 06/2020: (11 mesiacov): 35 Eur / mesiac

​U12 Starší mini žiaci (2008): 350 Eur / sezóna

09/2019 – 06/2020: (10 mesiacov): 35 Eur / mesiac

U11 Mladší mini žiaci (2009 a mladší): 350 Eur / sezóna  

09/2019 – 06/2020: (10 mesiacov): 35 Eur / mesiac

​POZNÁMKA: V prípade, že U11 Mladší žiaci nebudú hrať súťažné stretnutia, výška poplatku bude ako v prípravke 200 Eur / sezóna.

U10 Prípravka (2010 a mladší = nehrajú súťažné stretnutia): 200 Eur / sezóna 

09/2019 – 06/2020: (10 mesiacov): 20 eur / mesiac

ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU:

Rodinná zľava vo výške 50 % zľava zo základnej výšky príspevku pre druhé a ďalšie dieťa v klube.

​Príklad: 1. staršie dieťa (rok nar. 2002) 440 eur / sezóna, 2. mladšie dieťa (rok nar. 2005): 220 eur / sezóna

INDIVIDUÁLNE ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE DIEŤA ZO SOC. ODKÁZANEJ RODINY: 

Máme záujem o každé dieťa, nechceme aby financie boli prekážkou, preto prostredníctvom trénerov je potrebné nahlásiť žiadosť (tréneri nerozhodujú o znížení výšky príspevku!). Následne Výkonný výbor individuálne posúdi každú takúto žiadosť.

FORMA ÚHRADY:

​Príspevky je možné uhradiť jednorázovo, alebo mesačne, kvartálne, polročne. Minimálna splátka je 40 Eur, 35 Eur, resp. v “Prípravke” 20 Eur / mesiac. Forma úhrady: prevodným príkazom, prípadne poukážkou

BANKOVÉ SPOJENIE:

​Číslo účtu: 4007940845/7500 ČSOB a.s.

Názov účtu: SKOLSKY BASKETBALOVY KLUB

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0794 0845

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia

Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko hráča – priezvisko trénera

(VZOR: Michal Horváth – Lutovský)

​ČO KLUB POSKYTUJE:

​Vedenie tréningov, prípravných i súťažných zápasov kvalifikovanými trénermi.

V družstvách Juniori U19, Kadeti U17 a Žiaci U15 vedenie tréningov kondičnými trénermi min. raz týždenne. Priestory pre tréningy (telocvičňa v ZŠ Saratovská 85, Dom športu, Športová hala). Dresy, rozcvičovacie tričká – warm upy, lopty a iné tréningové pomôcky.

Ubytovanie na súťažné zápasy počas dvojzápasov v kategóriách U15, U17, U19. Pre dopravu klubové 9 miestne auto. Preferovaná je doprava vlakom. Platby a poplatky za licencie, prihlášky do súťaží, odmeny rozhodcom a asistentom pri stolíku. Každému hráčovi bezplatný vstup na extraligové zápasy mužov BK Patroti Levice, na základe členského klubového preukazu hráča.