ČLENSKÉ PRÍSPEVKY ZA HRÁČA 2021/22

ZÁKLADNÁ VÝŠKA ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU:

​U19 Juniori (2003 – 2004): 440 Eur / sezóna

08/2021 – 06/2022 (11 mesiacov): 40 Eur / mesiac

​U17 Kadeti (2005 – 2007): 400 Eur / sezóna

09/2021 – 06/2022 (10 mesiacov): 40 Eur / mesiac

U13 Mladší žiaci (2009): 350 Eur / sezóna  

09/2021 – 06/2022: (10 mesiacov): 35 Eur / mesiac

​U12 Starší mini žiaci (2010): 350 Eur / sezóna

09/2021 – 06/2022: (10 mesiacov): 35 Eur / mesiac

UU10 Prípravka (2012 a mladší = nehrajú súťažné stretnutia): 180 Eur / sezóna 

10/2021 – 06/2022: (9 mesiacov): 20 eur / mesiac

ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU:

Rodinná zľava vo výške 50 % zľava zo základnej výšky príspevku pre druhé a ďalšie dieťa v klube.

​Príklad: 1. staršie dieťa (rok nar. 2003) 440 eur / sezóna, 2. mladšie dieťa (rok nar. 2009): 175 eur / sezóna

INDIVIDUÁLNE ZNÍŽENÁ VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE DIEŤA ZO SOC. ODKÁZANEJ RODINY: 

Máme záujem o každé dieťa, nechceme aby financie boli prekážkou, preto prostredníctvom trénerov je potrebné nahlásiť žiadosť (tréneri nerozhodujú o znížení výšky príspevku!). Následne Výkonný výbor individuálne posúdi každú takúto žiadosť.

FORMA ÚHRADY:

​Príspevky je možné uhradiť jednorázovo, alebo mesačne, kvartálne, polročne. Minimálna splátka je 40 Eur, 35 Eur, resp. v “Prípravke” 20 Eur / mesiac. Forma úhrady: prevodným príkazom, prípadne poukážkou

BANKOVÉ SPOJENIE:

​Číslo účtu: 4007940845/7500 ČSOB a.s.

Názov účtu: SKOLSKY BASKETBALOVY KLUB

IBAN: SK63 7500 0000 0040 0794 0845

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Variabilný symbol: dátum narodenia

Do správy pre prijímateľa: meno a priezvisko hráča – priezvisko trénera

(VZOR: Michal Horváth – Kucsa)

​ČO KLUB POSKYTUJE:

Vedenie tréningov, prípravných i súťažných zápasov kvalifikovanými trénermi.

Priestory pre tréningy (telocvičňa v ZŠ Saratovská 85, Dom športu, Športová hala). Dresy, rozcvičovacie tričká – warm upy, lopty a iné tréningové pomôcky.

Ubytovanie na súťažné zápasy počas dvojzápasov v kategóriách U17, U19. Pre dopravu klubové 9 miestne auto. Preferovaná je doprava vlakom. Platby a poplatky za licencie, prihlášky do súťaží, odmeny rozhodcom a asistentom pri stolíku. Každému hráčovi bezplatný vstup na extraligové zápasy mužov BK Patrioti Levice, na základe členského klubového preukazu hráča.