HALY A TELOCVIČNE

ŠPORTOVÁ HALA

DOM ŠPORTU

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SARATOVSKÁ 85