KONTAKT

Školský basketbalový klub Junior Levice – občianske združenie
Saratovská 85, 934 05 Levice

BANKOVÉ SPOJENIE:

ČSOB a. s.
Číslo účtu: 4007940845/7500
IBAN: SK63 7500 0000 0040 0794 0845
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Registrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-6827

IČO: 31 870 171
DIČ: 2021239858

KONTAKTNÉ OSOBY:

Ing. Gabriel SIROTŇÁK
prezident
E-mail: gabriel.sirotnak@sbkjunior.sk
Tel.: 0905 541 462

Marek JURÍK
tréner mládeže
E-mail: marek.jurik@sbkjunior.sk
Tel.:
0905 206 055