POSLANIE A CIELE, KTO SME?

DLHOROČNÁ KVALITA – ŠPIČKA NA SLOVENSKU:

Levický basketbal má v mládežníckych kategóriách vďaka výbornej práci trénerov svoju dlhoročnú kvalitu uznávanú po celom Slovensku. Už niekoľko generácií sa mu darí získavať nielen množstvo medailí, ale hlavne vychovávať výborných basketbalistov, reprezentantov Slovenska. V sezóne 2019/2020 sme BK Patrioti Levice rozbehli spoločný projekt 1. ligy mužov. V sezóne 2021/2022 sme do neho vstúpili s družstvom U23 zloženým z hráčov juniorského tímu ŠBK Junior Levice a mladých hráčov BK Patrioti Levice, ktorí sú odchovancami ŠBK Junior Levice.

ŠIROKÁ MLÁDEŽNÍCKA ZÁKLADŇA:

ŠBK Junior Levice má pyramídu mládežníckych družstiev od prípravky až po družstvá zastúpené v  celoslovenských súťažiach od najmenších mini basketbalistov až po juniorov. V posledných troch sezónach máme v prípravkách aj dievčatá. V sezóne 2018/2019 patrili naše družstvá medzi špičku na Slovensku, kedy naši kadeti a juniori získali titul Majstrov Slovenska, čo sa nepodarilo už 13 rokov žiadnemu klubu na Slovensku. Každoročne máme v klube niekoľkých reprezentantov Slovenska, ktorí reprezentovali na ME v kategórii U16, U18, U20. Často sme úspešní aj na medzinárodnom poli, naši juniori sa v sezóne 2017/2018 umiestnili na 3. mieste v superfinále a kadeti v sezóne 2018/2019 vyhrali všetky zápasy v kvalifikačných skupinách v Maďarsku a Taliansku.

PODPORA ŠPORTU V MESTE:

Nezabúdame ani na tých najmenších, ani  na propagáciu športu.  Na podporu propagácie športu sme zorganizovali streetbalový turnaj, ktorého cieľom bolo ukázať deťom, že majú možnosť a priestor urobiť niečo pre seba, práve prostredníctvom basketbalu“ Vedenie klubu spolu s trénermi chce viesť  systematickú, celoročnú prácu. Preto každý kto má záujem o pohyb a šport a to už od 1. triedy ZŠ sa môže zapojiť do pred prípravky. Do jednotlivých tímov sa môžu zapojiť aj starší hráči. V decembri sme organizovali tradičný Basketbal s Mikulášom, na ktorom sa zúčastnilo viac než 1000 ľudí.

Klub má už 30-ročnú spoluprácu so ZŠ, Saratovská 85, kde nechýbajú ani  triedy s rozšíreným vyučovaním basketbalu.

BUDÚCNOSŤ POSTAVENÁ NA VLASTNÝCH ODCHOVANCOCH:

Aj v budúcnosti chceme klásť dôraz na výchovu vlastnej mládeže, aby kostru A -mužstva mužov tvorili odchovanci klubu. Vidíme, že nastúpená koncepcia práce s mládežou už pár rokov prináša svoje výsledky a zlepšuje životný štýl mnohých detí v Leviciach a širokom okolí.

POSLANIE A CIELE:

Rozvíjať fyzické, duševné a charakterové vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami.

​Organizovať a koordinovať basketbalové súťaže detí a mládeže.

​Pôsobiť aktívne vo zvyšovaní povedomia verejnosti o pozitívnom vplyve športu a špecificky basketbalu na celkový rozvoj detí a mládeže.

​Vytvoriť a udržiavať podmienky pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) s cieľom zabezpečiť ich pravidelnú účasť na tréningovo – výchovnom procese, súťažných stretnutiach, turnajoch a spoločenských akciách.

​Spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti telesnej kultúry a ďalšími subjektami pri plnení úloh vyplývajúcich z jeho postavenia a cieľov.

​Aktívne podporovať a rozvíjať športovú činnosť v rámci ostatných regiónov Slovenska a zahraničia.

​Podporovať a realizovať aktivity smerujúce k neustálemu zvyšovaniu odbornosti trénerov, rozvíjaniu trénerskej metodiky.

NAŠE ÚSPECHY:

2021/2022

Juniori: 2. miesto

2020/2021

Juniori: 2. miesto (2 hráči v reprezentácii U20, 2 hráči v reprezentácii U18, 1 hráč v reprezentácii U16 na FIBA Challengeroch)

2019/2020

Juniori: 4. miesto (ME sa nekonali)
Kadeti: 2. miesto (ME sa nekonali)
St. žiaci: 5. miesto (ME sa nekonali)

2018/2019

Juniori: 1. miesto (2 hráči v reprezentácii SR U20 na ME)
Kadeti: 1. miesto (1 hráči v reprezentácii SR U18 a 1 hráč v U16 na ME)
St. žiaci: 4. miesto

2017/2018

Juniori: 1. miesto (1 hráč v reprezentácii SR U20 a 2 hráči v U18 na ME)
Juniori: 3. miesto v Superfinále EYBL
St. žiaci: 4. miesto​

2016/2017

Juniori: 1 hráč v reprezentácii SR U18 na ME
Starší žiaci: 2. miesto

2015/2016

Juniori: 4. miesto (1 hráč v reprezentácii SR U18 na ME)
Kadeti: 3. miesto (2 hráči v reprezentácii SR U16 na ME)
Žiaci: 5. miesto
Mladší žiaci: 4. miesto
St. mini žiaci: 5. miesto

2014/2015

Starší žiaci: 2. miesto
Mladší žiaci: Majstri Slovenska
St. mini žiaci: 3. miesto

​2013/2014

Ml. mini žiaci: 3. miesto
St. mini žiaci: 2. miesto
Mladší žiaci: 5. miesto
Žiaci: Majstri Slovenska (6 hráčov v reprezentácii SR U14)
Starší žiaci: 4. miesto (1 hráč v reprezentácii SR U15)
Kadeti: 3. miesto (1 hráč v reprezentácii SR U16)

​2012/2013

Ml. mini žiaci: 2. miesto
Mladší žiaci: 2. miesto
Starší žiaci: 4. miesto
Kadeti: 5. miesto (3 hráči v reprezentácii SR U16)
Žiaci: 5. miesto
St. mini žiaci: 5. miesto​

2011/2012

Žiaci: Majstri Slovenska
Starší žiaci: 2. miesto
St. mini žiaci: 2. miesto
Mladší žiaci: 4. miesto
Ml. mini žiaci: 4. miesto​

2010/2011

Starší žiaci: 4. miesto
Žiaci: 4. miesto
Starší mini: 4. miesto
Mladší mini: 5. miesto​

2009/2010

Starší žiaci: 3. miesto​

2008/2009

Mladší žiaci: Majstri Slovenska
Mladší mini: 2. miesto

​2007/2008

Starší mini: 1. miesto
Starší žiaci: 4. miesto

2006/2007

Mladší žiaci: 2. miesto
Kadeti: 3. miesto
Juniori: 4. miesto

2005/2006

Mladší mini: 4. miesto

2004/2005

Mladí muži: Majstri Slovenska

2002/2003

Juniori: Majstri Slovenska

2001/2002

Starší mini: 2. miesto
Žiaci: 2. miesto
Juniori: 2. miesto