ZHODNOTENIE EYBL OČAMI PETRA KRIŠKU

Po úspešne zvládnutom turnaji EYBL, ktorý sa konal v dňoch 4. – 7.1.2024 v Leviciach, sme položili niekoľko otázok Petrovi Kriškovi, členovi Výkonného výboru ŠBK Junior Levice, ktorý má v gescii tréningový proces klubu.

Ako by ste zhodnotili celý turnaj EYBL, ktorý sa konal v Leviciach a ktorého organizátorom bol ŠBK Junior Levice?

V prvom rade by som rád poďakoval vedeniu EYBL, že nám znovu umožnilo takýto významný turnaj usporiadať. Je to pre nás nielen možnosť si zahrať na domácej palubovke s kvalitnými európskymi klubmi, ale aj možnosť reprezentácie klubu ako aj mesta Levice v rámci celej Európy. Náš klub sa prezentoval pod názvom Patrioti ŠBK Junior Levice, kde jasne deklarujeme spoluprácu dospelej aj mládežníckej zložky a ja dúfam, že táto spolupráca bude trvať aj naďalej. Pokiaľ by som mal zhodnotiť tento konkrétny turnaj, podarilo sa nám ho znovu zorganizovať bez akýchkoľvek problémov, predsa len mnohoročné skúsenosti z organizovania takýchto podujatí sa jednoducho musia odzrkadliť na kvalite. Aj keď každý z nás má nejakú parciálnu zásluhu, najväčšie bremeno je na prezidentovi klubu Gabrielovi Sirotňákovi, ktorému náš organizátorský tím samozrejme vo všetkom podstatnom pomáha. Tu treba veľmi pozitívne vyzdvihnúť významnú úlohu hlavného manažéra turnaja, ktorým je už po niekoľkýkrát Samuel Pacala. Ten si vytvoril okolo seba tím mladých spolupracovníkov, ktorí zabezpečovali, okrem iných vecí, aj livestreamy, štatistiky, videoreportáže, fotografovanie, atď. Turnaj prebehol organizačne podľa plánu, teší nás účasť riaditeľa South Division EYBL Balázsa Radicsa, ktorý sa pravidelne týchto turnajov zúčastňuje a ktorý taktiež vyzdvihol vysokú úroveň organizácie tohto turnaja.  

Vaša úloha vo výbore je zameraná predovšetkým na tréningový proces, keďže ste sám dlhoročný tréner. Ako vnímate herný prejav nášho družstva, prípadne aj ostatných zúčastnených?

Odpoveď rozdelím do dvoch častí. V tej prvej sa dotknem samotnej úrovne všetkých družstiev – tá bola pre mňa trochu prekvapivo dosť rozdielna. Na takomto fóre by som očakával už len vyrovnané súboje, ale nebolo tomu tak. Niektoré družstvá jednoducho nedosahovali očakávanú úroveň, čomu zodpovedali aj výsledky. Zo všetkých zahraničných družstiev ma zaujali v podstate len dve – holandské Hot Pepper, ktoré pôsobilo najbasketbalovejším dojmom a práve náš spoločný zápas bol zrejme najzaujímavejší (aj keď výsledok bol nakoniec výrazne v náš prospech) a rakúske Vienna United. Medzi týmito tromi na jednej strane a ostatnými družstvami na druhej strane bol citeľný výkonnostný rozdiel. Druhá časť sa týka nášho družstva – tu by som rád poďakoval pánovi trénerovi Petrovi Kováčikovi so svojim realizačným tímom, ktorý odviedol vynikajúcu trénerskú prácu a pripravil naše družstvo nielen na tento turnaj, ale odvádza permanentne skvelú prácu. Od toho sa samozrejme odvíja aj herný prejav, ktorý je založený na dynamike, zmenách tempa podľa potreby v stretnutí ako aj na správnom výbere hráčov a ich striedaní. Mimoriadne oceňujem skvelú obranu, obzvlášť rýchle striedanie rôznych obranných štýlov vrátane celoplošného zónového pressingu v závislosti od vývoja každého zápasu. Môžem povedať, že som maximálne spokojný a túto prácu trénera vysoko oceňujem.

Aké sú ďalšie ciele a ako vidíte naše šance na záverečnom finálovom turnaji EYBL v Estónsku?

Samozrejme ja osobne som vždy mal aj mám najvyššie ciele s akýmkoľvek družstvom, je potrebné si uvedomiť aj rôzne limitujúce ukazovatele, ktoré vyplývajú buď zo zloženia družstva alebo z aktuálnej situácie v družstve a taktiež je potrebné rešpektovať silu akéhokoľvek súpera. Mám na mysli rôzne zranenia, resp. chorobu, niekedy absencia jedného kľúčového hráča ovplyvní výkon aj výsledky celého družstva. Pokiaľ sa nám tieto negatívne záležitosti budú vyhýbať, môžeme veľmi dôstojne reprezentovať klub aj mesto a konkurovať v podstate všetkým súperom. Je potrebné sa dôsledne pripravovať na každý zápas a nastúpiť s pokorou, avšak dostatočne sebavedomo, nakoľko kvalita v tíme je dostatočne veľká. Pokiaľ budú na záverečnom finálovom turnaji EYBL bojovať kolektívne, podajú svoje optimálne výkony a budú sa baviť basketbalom, myslím, že môžeme byť optimisticky naladení. Trénerskému tímu aj hráčom prajem v prvom rade, aby boli zdraví a taktiež aby sa dôsledne pripravili na vyrovnané súboje s najlepšími európskymi klubmi.