RIADITEĽ ZŠ SARATOVSKÁ PETER KRIŠKA: ÚSPECHY LEVIČANOV SA ODZRKADLILI NA VZRASTAJÚCOM ZÁUJME DETÍ O BASKETBAL

Základná škola Saratovská (6. základná škola) v Leviciach je pre ŠBK Junior a Patriotov špeciálnym miestom. Nielenže sa tu hrajú basketbalové zápasy, ale dlhoročná spolupráca prináša pozitívny efekt všetkým trom stranám. Aký je záujem o basketbal, ako funguje spolupráca s klubmi a čo sa chystá do najbližšieho obdobia, to nám prezradil riaditeľ tejto školy Peter Kriška.

– 6. základná škola v Leviciach je v podstate takým druhým prechodným domovom ŠBK Junior. Ako funguje spolupráca na báze školy a klubov?

„ŠBK Junior patrí neodmysliteľne k Základnej škole Saratovská už od svojho vzniku (1.9.1992, t. j. 30 rokov). Za toto obdobie prešlo klubom v rámci športových tried niekoľko stoviek basketbalistov a basketbalistiek. V priebehu týchto desaťročí sa preukázalo, že úspech stojí na kvalitnej spolupráci, výbere detí a taktiež na tých, ktorí ich vedú, to znamená tréneroch a učiteľoch. Výsledky a úspechy hovoria jasnou rečou, ale bez kvalitnej spolupráce s tzv. dospelou zložkou (Patrioti Levice) by celá táto práca nemala taký význam. Veď predsa hlavnou motiváciou každého mladého basketbalistu je hrať v tomto klube, zažiť ligové stretnutia, víťazstvá, trofeje… Preto sme vďační, že práve u nás v Leviciach ten trojuholník (naša športová škola – úspešný mládežnícky klub ŠBK Junior – úspešný ligový klub Patrioti Levice) dlhodobo kvalitne funguje.“

– Je teraz po úspechoch oboch tímov väčší záujem detí o basketbal?

„ŠBK Junior so základňou prevažne z našej školy dosahoval úspechy na celoslovenskej úrovni v podstate už od svojho založenia. Problémom sa ukázala jednak klesajúca demografická krivka (výrazný pokles detí) a rozšírenie mnohých iných druhov športu a tým spôsobený rozptyl záujmu o konkrétne športy u detí a mládeže. Je nesmierne dôležité, že v nedávnom období dokázali Patrioti aj ŠBK Junior výrazne presvedčiť o svojej kvalite, pretože z pohľadu motivácie detí (a často aj ich rodičov) je úspech v podobe ligového titulu mimoriadne dôležitý. Som presvedčený, že tieto úspechy sa odzrkadlili na vzrastajúcom záujme detí o basketbal.“

– Otvárate novú športovú triedu na svojej základnej škole. Čo si od tohto kroku sľubujete?

„Športové triedy sú súčasťou našej školy už 30 rokov, aj keď je pravdou, že ostatných niekoľko rokov išlo skôr o športové oddelenia v rámci bežných tried. Vzrastajúci záujem o šport však vyústil do opätovnej možnosti otvorenia takejto športovej triedy, tentoraz zatiaľ v 5. ročníku, čo samozrejme predpokladá pokračovanie v ďalších školských rokoch. Považujem však za potrebné uviesť, že sa  nejedná o športovú triedu so zameraním výlučne na basketbal, ale o športovú triedu, kde sa bude rozvíjať všeobecný pohybový potenciál detí, ktorý v kombinácii s popoludňajšími tréningovými jednotkami v rámci ŠBK Junior bude vhodne dopĺňaný o basketbalovú prípravu. Sľubujem si od tohto kroku predovšetkým to, aby deti začali masívnejšie športovať pod vedením kvalitných trénerov a taktiež aby si rodičia uvedomili dôležitosť športovania pre správny vývoj ich detí.“

– Dá sa očakávať teda aj väčšia spolupráca s učiteľmi telesnej výchovy a trénermi ŠBK Junior?

„Určite. Tréneri ŠBK Junior sa výrazne podieľajú na výchove mladých športovcov už od prípravky až po staršie ročníky a navyše pre nasledujúci školský rok naša škola angažovala atletického trénera, ktorý bude deti v športovej triede kvalifikovane viesť telesnú výchovu aj športovú prípravu v rámci vyučovania. Tým sa ešte viac prehĺbi spolupráca medzi školou a klubom.“

– Do vašej školy prichádzali často na návštevu hráči Patriotov. Ako vnímajú vy a deti tieto stretnutia? Pomáhajú k zvyšovaniu záujmu o basketbal?

„Osobne som veľmi vďačný manažmentu Patriotov, že sú ochotní spoločne s hráčmi našu školu navštevovať a aj týmto spôsobom preukazovať vzájomné prepojenie mládeže a dospelej zložky, deti sú stále nadšené z takejto návštevy. Vždy sú to veľmi inšpiratívne stretnutia, ktoré bezpochyby zvyšujú záujem o basketbal u detí aj ich rodičov, čo považujem za veľmi dôležité, pretože bez podpory rodičov deti málokedy vydržia pri akomkoľvek športe. Táto podpora je absolútne nevyhnutná pre to, aby z detskej lásky k basketbalu bola nepretržitá každodenná činnosť vyúsťujúca v túžbu hrať basketbal profesionálne v dospelosti.“

– Aké máte priania a ciele do nového školského a súťažného ročníka?

„Mojim najväčším prianím do budúceho školského roku je, aby sa školy nezmyselne nezatvárali a neodopieralo sa vzdelávanie ako aj športovanie mladým ľuďom. Toto dvojročné obdobie výrazne poškodilo mladú generáciu v oblasti vzdelávania, sociálnych kontaktov a športovania, čo sa negatívne odzrkadlí v nasledujúcich rokoch. Čo sa týka basketbalu, prajem si, aby Patrioti obhájili titul, uspeli aj v Európe a boli tak vzorom pre všetkých mladých športovcov. To isté prajem aj ŠBK Junior Levice, dlhodobo najúspešnejšiemu mládežníckemu basketbalovému klubu na Slovensku. Prepojenie našej školy s týmito klubmi môže byť veľkým benefitom pre nás všetkých.“

Autor: Michal Duchovič

Foto: Ladislav Garaj