NATÁČANIE PRE FITSHAKER.SK V NAJVYŠŠEJ BUDOVE NA SLOVENSKU

Keďže školský basketbalový klub ŠBK Junior Levice mal v úmysle zabezpečiť všestranný rozvoj pohybových aktivít svojich hráčov a tým sa posunúť na vyššiu úroveň poskytovaných činností, oslovil v roku 2016 Mateja Olejára, kondičného trénera pôsobiaceho v Leviciach. Prvým družstvom, ktorého hráči sa začali zúčastňovať kondičných tréningov zameraných na rozvoj sily celého tela, stability dolných končatín, spevňovanie stredu tela a následne zdokonaľovanie odrazovej schopnosti boli hráči kategórie žiaci U14 pod vedením trénera V. Klára. Do spolupráce aj s ďalšími trénermi Zdravej energie sme v nasledujúcich rokoch zapojili aj hráčov nižších kategórií. Nezostali sme len pri tréningoch počas sezóny, ale spolupráca sa prejavila aj počas letnej prípravy a to organizovaním letného kempu za účasti Zdravej energie. Za aktívnu spoluprácu trénerom Zdravej energie ďakujeme.

Vedenie ŠBK Junior Levice