NADÁCIA SPP GRANTOVÝ PROGRAM ŠPORTUJ AJ TY!

Množstvo športových klubov na Slovensku vrátane nášho klubu sa aktívne zapája do rôznych projektov organizovaných nadáciami, odkiaľ máme možnosť čerpať finančné príspevky. Vďaka nadáciám môžeme nakupovať rôzne tréningové pomôcky, lepšie propagovať náš klub v regióne, prilákať deti k basketbalu, organizovať lokálne a medzinárodné turnaje. Tento rok sa nám podarilo zapojiť do projektu Nadácie SPP, grantový program – športuj aj TY!

Náš projekt nesie výstižný názov – Pridaj sa k nám športuj aj TY! S basketbalom. Vďaka nadácií SPP sa nám podarilo získať finančné prostriedky na nákup tréningových pomôcok, na prilákanie detí k basketbalu a rozvoj basketbalových zručností našich odchovancov. Vďaka týmto pomôckam sme vedeli zrealizovať náborové akcie a prezentáciu nášho klubu na Míli pre mamu, Deň detí v meste Levice, ukážka basketbalového krúžku a rozbehnutie basketbalového krúžku na základných školách v Starom Tekove a Tlmačoch. Aktuálne rozbiehame aj spoluprácu so základnou školou v Hronských Kľačanoch. V neposlednom rade sa nám podarilo vďaka týmto pomôckam skvalitniť tréningový proces v kategórií kadetov a juniorov. Chalanom sa nové pomôcky páčia a pochvaľujú si ich. Prinieslo im to skvalitnenie tréningového procesu.

Touto cestou sa chceme v neposlednom rade poďakovať nadácií SPP za jej ochotu podporiť náš klub finančnou čiastkou na nákup pomôcok, rozvoj a podporu nášho basketbalového klubu v Levickom regióne.