MIKULÁŠ S BASKETBALOM 2022

Dňa 5.12.2022 sa po dvojročnej prestávke v Športovej hale v Leviciach opäť uskutočnila jedna z najvydarenejších akcií Základnej školy, Saratovská ul. 85 Levice. Táto tradičná kultúrno-športová akcia je známa pod názvom Mikuláš s basketbalom. Pozvanie školy prijali aj primátor mesta Levice pán RNDr. Ján Krtík a prezident klubu ŠBK Junior Levice Ing. Gabriel Sirotňák.

Úvodného slova sa ujal riaditeľ školy PaedDr. Peter Kriška, PhD, ktorý privítal všetkých zúčastnených. Medzi hosťami sme mohli vidieť aj zástupcu primátora mesta Levice Mgr. Petra Benčeka, vedúceho oddelenia školstva a vzdelávania MsÚ Levice Mgr. Martina Bátovského, bývalého riaditeľa školy Mgr. Dušana Poláka, ako aj ďalších pozvaných hostí. Podujatie sa konalo v športovej hale v spolupráci s materským školami Konopná a Perecká. V rámci programu nám malí škôlkari – basketbalisti ukázali svoju šikovnosť pod vedením ich tréneriek. Svoje športové zdatnosti mohli ukázať aj žiaci našej školy pod vedením trénera Richarda Kucsu, ale aj kadeti či hráči extraligového tímu Patrioti Levice. Naši levickí kadeti z ŠBK Junior Levice a Patrioti Levice si na záver mikulášskeho programu zahrali proti sebe aj exhibičný zápas.

Športové aktivity striedali hudobné a tanečné čísla žiakov našej školy. Tieto pestré hudobno-pohybové aktivity nám predviedli žiaci školy pod vedením svojich pani učiteliek aj vychovávateliek. Svojím talentom nám prispela do programu aj naša bývala žiačka Lenka Berkešová. Počas podujatia si každé dieťa odnieslo aj balíček, ktorý mu odovzdal Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertom, anjelom a Grinchom. V závere programu si zahádzal na kôš aj sám Mikuláš a potom prišla sľúbená sladká odmena v podobe torty, na ktorej si mohli pochutnať všetci návštevníci. Po sladkej odmene nám Mikuláš prisľúbil, že na také šikovné deti sa príde s radosťou pozrieť aj o rok. Pán riaditeľ Mikulášovu ponuku prijal a zároveň poprial všetkým krásne, spokojné a požehnané Vianočné sviatky.

Autor: Mgr. Martina Liptáková

FOTO: https://photos.app.goo.gl/VbTvKAMdQ48eLhps9